DWUP - Eures- Banerek [ v 02 d ].jpg
logo1n.png
logo2.png
Kontakt Online
baner-2-like.jpg
Opcje zaawansowane
Instytucje krajowe

http://europass.org.pl/ ułatwia przedstawianie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie

 

http://www.frse.org.pl/ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - wspiera finansowo i merytorycznie działania edukacyjne, umożliwia młodym ludziom rozwój i zdobywanie nowych umiejętności oraz koordynuje programy edukacyjne Unii Europejskiej

 

http://www.eurodesk.pl/ informacja o możliwościach w Europie, edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze - baza polskich i europejskich programów grantowych, organizacji, instytucji, szkoleń i projektów

 

http://erasmusplus.org.pl/   Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020

 

http://www.buwiwm.edu.pl/ Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Biuro koordynuje i organizuje rekrutację i kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne oraz cudzoziemców na studia i staże w Polsce. Prowadzi również obsługę Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego

 

https://www.mpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/ zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przepisy unijne, druki unijne

 

http://www.strada.org.pl/  Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

 

http://kcik.pl/  Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi  jest odpowiedzią na potrzeby osób, które są lub mogą być ofiarami handlu ludźmi - zarówno obywateli polskich jak  i cudzoziemców

 

http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html Enic-Naric informuje o możliwości uznania zagranicznych dokumentów o wykształceniu i innych kwalifikacji, krajowych i zagranicznych systemów edukacji,  możliwości podjęcia studiów za granicą, włączając w to informacje na temat kredytów studenckich i stypendiów, jak również praktyczne rady związane z mobilnością akademicką
i uznawaniem wykształcenia


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/  portal na temat funduszy europejskich zawierający obszerne informacje w tym zakresie

 

http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm - Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce – zadaniem Przedstawicielstwa jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi, poprzez prowadzenie szerokiej polityki informacyjnej na temat różnych dziedzin polityki UE, działalności Komisji Europejskiej, a także inicjowanych przez nią kampanii oaz akcji skierowanych do społeczeństwa

wprowadził:  Dagmara Wilczyńska
utworzono: 06-03-2013
ostatnia modyfikacja: 20-04-2015
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się