WAŻNE INFORMACJE DLA...
grafika

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

Począwszy od 2️7 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim.

Również od 27 marca osoby przekraczające granicę PL będą mogły zgłosić się do właściwego inspektora sanitarnego o wydanie zaświadczenia o odbywaniu kwarantanny (na potrzeby pracodawcy).

Naruszenie obowiązku kwarantanny podlega karze finansowej do 3️0.000 zł.

Więcej informacji w najbliższym czasie.

https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/16462,Dalsze-ograniczenia-w-przekraczaniu-granicy-RP.html?fbclid=IwAR2U0Zsoa2R0aFFDzNPFgGy3PlZm5UzPJIRbZ8gaEtF5OBhbyop90-ausGI

wprowadził: 

Dagmara Wilczyńska

utworzono: 25-03-2020
ostatnia modyfikacja: 25-03-2020
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się