ProRecognition - uznawanie...

Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy wsparciu Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech.

 

W ramach projektu realizowana jest – obok doradztwa w zakresie postepowania w celu uznania kwalifikacji zawodowych w Polsce i w Niemczech – także pomoc w znalezieniu instytucji właściwej do rozpatrzenia konkretnej sprawy.

 

Wnioski o uznanie kwalifikacji, w zależności od zawodu i miejsca jego wykonywania przez wnioskodawcę, rozpatrywane są przez różne instytucje na terenie Niemiec.

 

Doradztwo prowadzone w ramach projektu jest nieodpłatne i obejmuje:

  • opis procedury
  • informowanie o wymaganych dokumentach
  • pomoc w określeniu właściwego zawodu
  • informowanie nt. możliwych efektów procedury i ewentualnego dalszego postepowania

 

Więcej informacji nt. projektu:

www.prorecognition.eu   oraz   www.uznanie-kwalifikacji-w-niemczech.pl

wprowadził: 

Marta Grochowska

utworzono: 02-08-2016
ostatnia modyfikacja: 28-12-2018
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się